Bewonersvereniging CoWonen Little C

"Met elkaar een buurtschap laten ontstaan"

NIEUWS

Verkoop start 18 oktober. zie website LittleCoolhaven.nl

"Met elkaar een buurtschap laten ontstaan"

Een aantal aspirant bewoners heeft het initiatief genomen om in het nieuwbouwproject Little C in Rotterdam met elkaar een buurtschap te laten ontstaan waardoor je in deze nieuwbouw al vanaf het begin met je buren je verbonden kan voelen en grip kan krijgen op je leefomgeving.


De opzet van het project Little C nodigt hier toe uit. De architect heeft een stedelijk maar kleinschalig plan ontworpen met appartementen in lage woontorentjes. De straat is voor de voetganger, je komt er elkaar makkelijk tegen met zijn pleintjes en hier en daar kleine horeca op de begane grond en er is belangstelling vanuit een Taichi/yoga studio om zich in het buurtje te vestigen. Het project loopt naadloos over in een openbaar park tot aan de rand van de Coolhaven. En in de nabije omgeving zijn fantatische voorzieningen: De Machinist met cafe, terras, concertjes, filmzaaltje;het Zocherspark met ruimte voor sport en ontspanning.

Bovenal is er elk cluster van woontorentjes een gezamenlijke dakterras: - voor het geval jouw balcon even geen zon heeft; - om even een paar zelf gekweekte kruiden te plukken; - om een keer met je buren bij een borrel af te spreken.


De projectontwikkelaar heeft ook in andere plannen al gewerkt vanuit het idee van 'place making': Ontwerp de publieke ruimte zodanig dat buurtbewoners zich er prettig voelen en sociaal thuis voelen. Stel de mens weer centraal bij de inrichting van de gebouwde omgeving en geef de straat terug aan de bewoners. Een levendige buurt, waar bewoners ook zelf grip hebben op wat er op straat, parken en pleintjes gebeurd. En die misschien ook wel deels zelf beheren." First life, then spaces, then buildings.."


De bewoners die het initiatiefnamen om in Little C een buurtschap te laten ontstaan, richtten de bewonersvereniging CoWonen Little C op. De focus lag aanvankelijk op het zoeken van medebewoners in twee gekoppelde woontorentjes in het project. Zij hebben hiervoor de appartementen in cluster 4 op het oog, deze is op dit moment nog niet in de verkoop. Gaandeweg bleek dat ook aspirant bewoners van appartement in clusters die al in de verkoop zijn, zich aangetrokken voelen tot de woonvisie van CoWonen. De komende tijd gaan we daarom ook met hen in overleg hoe we samen 'een buurtschap' in Little C willen laten ontstaan.

Wij - de initiatiefnemers van CoWonen - zijn sportieve 60+ ers die elkaar kennen van sporten en soms al van vroeger. Onze achtergronden zijn professional en management in de sociale sector. We wonen her en der in Rotterdam en zijn allen op het punt dat we nu bewust de stap naar leeftijdsbestendig wonen willen maken. Maar dan wel met het wenkend perspectief van dichtbij de stad en cultuur, in een levendige buurt, maar toch ook groen en zeker niet met alleen 60+ ers. Na een zoektocht van een aantal jaren vinden we de goede plek in het project Little C. Sinds onze start medio 2017 zijn we uitgegroeid tot een vereniging.

We kunnen ons voorstellen dat je meer informatie nodig hebt en vrijblijvend met ons wilt kennismaken voordat je lid wordt. Dat kan, meldt je aan voor de informatie avond en je wordt eerst aspirantlid zodat je kan afwegen of onze woonvisie bij jou past.  Bram, Ernie, Guus, Hanneke, Ria

Ons idee

. . . Gebouw en omgeving moeten zodanig gebruikt kunnen worden dat je het gevoel hebt samen een buurt te runnen. Buren kennen elkaar, je overlegt over het reilen en zeilen in de buurt, je deelt praktische zaken en er is gelegenheid om samen kop koffie te pakken of aan te schuiven bij een borrel op een gezamenlijk dakterras . . .

Gezamenlijk

. . . Op het gezamenlijke dakterras geniet je van de zon en een toevallig borreltje met een van je buren . . .

Locatie

. . . Stedelijk, de dynamiek van de stad ervaren, met groen en water aan je voeten.

. . . Dorps, contactmogelijkheden, aandacht voor elkaar, praktische zaken delen, een maatje vinden om samen sociaal actief in de samenleving te zijn.